Правила за поверителност Next Computers

Правила за поверителност на данните

 

1.        В какви случаи NEXTBG.COM може да събира/обработва Ваши лични данни?

Когато като наш клиент, трябва да Ви издадем фактура, гаранционна карта или друг документ, или да Ви изпратим поръчана от Вас стока или друго.

Когато контактувате с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни или интернет пространството.

Когато се регистрирате на нашия сайт – например за получаване на промоционални предложения.

Когато Вие сами ни предоставите Ваши лични данни, или ни дадете съгласие да ги обработваме.

2.        Защо NEXTBG.COM може да обработва ваши лични данни?

NEXTBG.COM може да обработва Ваши лични данни по различни причини, в зависимост от взаимоотношението помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност, като: законни бизнес цели на NEXTBG.COM, за сключване и/или за изпълнение на сключен Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на NEXTBG.COM, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.

3.        Какви видове лични данни обработва NEXTBG.COM

В зависимост от конкретната цел, NEXTBG.COM може да обработва различни набори данни:

Вашите имена, адрес, (напр. за издаване на фактура, гаранционна карта, за куриер)

Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, друго

 

4.        За какви срокове се пазят/обработват Ваши лични данни?

Пазим лична информация за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел.

Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, можете да го оттеглите по всяко време).

Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила – сроковете могат да бъдат по – къси или по – дълги. Така например:

Лични данни в счетоводни документи – 10 години;

5.        Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

За да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, молим да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта ни nextbg.com, на e-mail адрес: info@nextbg.com или на нашия адрес: Бургас 8001 ул. Копривщица бл. 100

6.        Кой може да има достъп до Ваши лични данни?

Достъпите до обработвани лични данни, са строго регламентирани от вътрешните правила на NEXTBG.COM, в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такива достъпи могат да имат:

Самите субекти на лични данни – до своите данни;

Оторизирани служители на NEXTBG.COM, на основата на принципа „need to know”, според определени роли и длъжностни задължения;

Обработващи лични данни от името на NEXTBG.COM или трети страни – напр. хостване на наш сайт, приложение за платежни услуги, приложение за имейл маркетингови услуги, друго;

Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).

Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горното.

7.        Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни ?

Вие имате законово право, да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. Можете да поискате това и от нас и ние ще го направим, ако е технически възможно.

8.        Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни

Пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

криптиране на личните данни;

мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;

мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;

редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването.

Високо ниво на сигурност и надеждност изискваме и при подбора на наши оператори, както и трети лица.

9.        Как можете да подадете жалба?

За България, компетентен орган е Комисията за защита на лични данни: Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; e-mail: kzld@cpdp.bg Website: http://www.cpdp.bg/

10.         Как можете да се свържете с нас по въпроси на поверителност на лични данни?

e-mail адрес: info@nextbg.com  или на нашия адрес: Бургас 8001 ул. Копривщица бл. 100

11.        Кои сме ние и как да ни намерите?

nextbg.com е сайт и търговският бранд на:

Цитрон ЕООД, ЕИК 114508928

Седалище: Плевен ул. Я. Сакъзов 11

Телефон: 0899116515