Правила и условия Next Computers

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Next computers предоставя услуги на клиентите си посредством Интернет магазина nextbg.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона за регистрация клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Ако НЕ приемате  изброените по-долу условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Условията и правилата за ползване уреждат правата на всички потребители на електронния магазин. Закупувайки и използвайки продукти и/или услуги, разположени на nextbg.com,  Потребителят се съгласява, безрезервно приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и правила за ползване на сайта. 

1.    Nextbg.com  (наричан по-долу "Доставчик")  ви дава право да ползвате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел при условие, че се спазват  всички авторски права и съответните означения. Забранени са промяната, копирането и разпространението на материалите от  Сайта. 

2.    Характеристиките на продуктите и услугите, поместени в Сайта, са на база предоставената информация от доставчиците на съответната стока и/или услуга, спрямо влезлите в сила споразумения. Nextbg.com си запазва правото да прави промени по описанията, техническите характеристики, цените и цялата продуктова информация, публикувана на сайта, по всяко време и без предупреждение с цел предоставяне на най-актуална информация. 

3.    Отговорността на Nextbg.com за предоставените стоки и/или услуги се ограничава до действията, свързани с тяхната доставка и упоменатите Гаранционни условия. Сайтът по никакъв начин не носи отговорност за щети от пропуснати ползи от ползване на закупен продукт от Сайта.  

4.    Регистриране на Потребител 
Потребителят следва да предостави пълна и вярна информация за себе си при попълване на регистрационната форма; 
При промяна на предоставените първоначално данни, потребителят следва да ги коригира с цел тяхната вярност и коректното им използване. 

5.    Лични данни 
Законът за защита на личните данни гарантира достъпа на Потребителя до въведените от него Лични данни. Потребителят има право по всяко време да променя предоставените от него Лични данни, изполвани в Сайта за покупка и доставка на предоставените от Nextbg.com продукти и/или услуги.  
Всички предоставени от Потребителя данни и други Данни, ползвани за неговата идентификация, при ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват единствено с цел предоставяне на продуктите и/или услугите, поместени в електронния магазин.

6.    Достъп до сайта и сигурност на потребителя  
Всеки Потребител получава уникално потребителско име и парола за достъп до предлаганите стоки и/или услуги след завършване на своята регистрация.
Nextbg.com по никакъв начин не предоставя информация за потребителските имена и пароли на своите потребители на трети лица, с изключение на тези, които имат законовото право за това и са изискали тази информация по съответния нормативен ред.
Ползвателите на Сайта са отговорни за конфиденциалността на получените потребителско име и парола. Ползването им декларира, че те лично и от свое име са изцяло отговорни за всички дейности, извършени с техните потребителско име и парола. 
Потребителят следва да уведоми Сайта при наличие на неоторизирано ползване на акаунта или нарушаване на сигурността.
При забравяне или загубване на паролата за достъп, потребителят следва да спази процедурата по нейното възстановяване, следвайки указания за „Забравена Парола“.
При неспазване на описаните в тази точка условия, Nextbg.com не носи отговорност за щети от какъвто и да е характер.

7.    Публикуване на информация от Потребител
Потребителите имат право да оставят мнение за закупените от тях продукти и за обслужването, което са получили, ползвайки възможностите на Nextbg.com. Сайтът по никакъв начин не носи отговорност за публикуваната от Потребителя информация. Администраторите на Nextbg.com имат право да изтрият коментари, които съдържат обидно или нецензурно съдържание. 

8.    Линкове към други Web сайтове
Всички препратки от Nextbg.com към други сайтове са поместени единствено за удобство на потребителите. Nextbg.com няма отношение и не носи отговорност за съдържанието, поместено в тях. 
Препратки към Nextbg.com могат да се правят единствено след изричното съгласуване на това с представител на електронния магазин чрез посочената контактна информация. 

9.    Всички, публикувани на сайта цени, са в български лева с включен ДДС

10.    Продуктовите характеристики за всеки продукт/услуга са упоменати в описанието на предлаганата стока. 

11.  Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер Next computers се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Next computers не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Next computers. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Next computers не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите, описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Next computers се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед. Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Всеки потребител на ел. магазин има правото да използва интернет платформата за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) или да се обърне към КЗП.